Już po raz XIII nasza firma brała udział w Trargach SACROEXPO

W tym roku na Targach SACREOEXPO prezentowane były nowości firmy Johannus Opus 250 oraz Ecclesia T250 - organy te otrzymały  Honorowy Medal Jego Ekscelencji
Arcybiskupa Józefa Kowalczyka  Prymasa Polski.
Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stoisko  za tak liczne przybycie i zainteresowanie naszą ofertą.