Targi SacroExpo Kielce 2013

Serdecznie dziękujemy Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi Prymasowi Polski za uhonorowanie naszej firmy na Targach w Kielcach medalem

Dziękujemy wszystkim  odwiedzającym nasze stoisko a w szczególności zaproszonym gościom za tak liczne przybycie i zainteresowanie się naszą ofertą