Ecclesia-Symphonica

Premiera organów firmy Johannus Ecclesia i Symphonica w Niemczech